Henkilöstötutkimus avuksi työilmapiirin parantamiseksi

Onhan teillä jo säännölliset henkilöstökyselyt käytössä? Tehokas työkalu henkilöstön mittaukseen.

Pyydä tarjous!

Mitkä on työhyvinvointikyselyn tavoitteet?

Työhyvinvointikyselyn tavoitteena on, että työntekijä voi työssään hyvin. Hän työskentelee innostuneesti, motivoituneesti ja tavoitteellisesti.

Työhyvinvointikyselyllä on useita hyötyjä organisaatiolle ja erityisesti työntekijöille. Kun työntekijät voi hyvin, yrityskin voi hyvin.

Liidimedia toteuttaa työhyvinvointikyselyt ja työtyytyväisyysmittaukset. Nämä ovat tärkeitä työkaluja työssäjaksamisen ja työntekijöiden tyytyväisyyden seurantaan. Tutkimus auttaa tunnistamaan ongelmia ja mahdollistaa nopean reagoinnin mikäli työntekijöillä on esimerkiksi liiallista stressiä tai työuupumusta.

Työpaikkakyselyiden ansiosta yritys voi edistää avoimuutta. Tämä voi lisätä vuorovaikutusta ja luottamusta työntekijöiden ja johdon välillä. Työntekijöillä on mahdollisuus kyselyvastauksissaan ilmaista huolet työyhteisössä. Johto saa tärkeää tietoa työpaikkailmapiiristä ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Tämä auttaa yrityksen johtoa tarttumaan tarvittaviin toimenpiteisiin asian parantamiseksi.

Työhyvinvointikysely auttaa myös ongelmien ennaltaehkäisyssä ennen kuin ne kasautuvat isoksi möykyksi työyhteisössä. Ongelmiin, jotka voivat johtaa sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin tai muihin asioihin työpaikalla, voidaan puuttua jo ajoissa ennakolta.

Henkilöstötutkimuksen edut yritykselle ja työntekijöille

Yrityksellä on tapana toteuttaa vuosittainen työhyvinvointitutkimus. Tutkimuksen tuloksista jalostettu data osoittaa, että suurin osa työntekijöistä on suuren stressin ja paineen vallassa ison osan ajasta.

Tiedon perusteella yritys päätti kokeilla järjestää työntekijöille stressinhallintakursseja sekä rentoutumistunteja työntekijöille joka viikko. Uusintatutkimuksen mukaan työntekijöiden stressitasot laskivat, työntekijöiden tuottavuus lisääntyi ja yleinen tyytyväisyys työhön lisääntyi.

Työhyvinvointikyselyn tuloksissa selvisi, että työntekijät ovat erittäin huolissaan yksityiselämän ja työn tasapainosta. Yritys tarttui tähän asiaan tarjoten työntekijöille joustavampia työaikoja, enemmän etätyömahdollisuuksia. Työntekijöiden elämänlaatu ja työssäjaksaminen parani huomattavasti.

Työntekijät kaipaavat lisää avointa kommunikaatiota ja suoraa palautetta työnantajaltaan. Työnantajayrityksen johto päätti järjestää säännöllisiä työntekijätapaamisia, missä työntekijä voi kertoa ajatuksia ja esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä. Sisäinen viestintä parani ja työntekijät saatiin paremmin mukaan osallistumiseen ja päätöksentekoon.

Hyvinvointikyselyn tuloksissa näkyi, että tietyllä yrityksen osastolla oli korkea sairauspoissaolojen määrä. Tätä lähdettiin tutkimaan tarkemmin. Yritys toteutetti kattavan turvallisuusselvityksen. Yritys toteuttaa sen pohjalta tarvittavat turvallisuutta lisäävät toimenpiteet työyhteisössä. Tämä voi vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja yrityksessä.

Kyselyn avulla yritys huomasi, että aloittavat nuoremmat työntekijät kaipaavat enemmän koulutusmahdollisuuksia ja tukea uran kehitykseen. Tieto auttoi yritystä kehittämään koulutus- ja mentorointiohjelman, mikä auttaa työntekijöitä kehittymään ja sitoutumaan organisaatioon pitkällä aikavälillä.

alt

Työhyvinvointikysely työkaluksi työilmapiirin kehittämiseen

Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin parantamiseksi on tärkeää huomioida työntekijän voimavarat ja mahdollisuudet.

Kuitenkin, kun halutaan puuttua työyhteisön ja hyvinvoinnin ongelmiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, on tarpeellista tunnistaa työssä aiheutuvat kuormitustekijät.

Työhyvinvointikyselyssä selvitetään mm. seuraavia asioita:

  • Työn kuormitus
  • Toiminta työyhteisösssä
  • Eettiset ja psykososiaaliset riskit
  • Ilmapiiri
  • Työympäristö
  • Organisaation tuki ja vuorovaikutus
  • Johtaminen
  • Työntekijän palkitseminen

Valtaosa työpaikan ongelmista muhii pinnan alla ja johto ei niistä tiedä kuin murto-osan. Nimettömänä toteutettu henkilöstötutkimus voi auttaa tuomaan esille työpaikan piilossa olevia ongelmia. Tutkimuksen avulla päästään pureutumaan näihin ongelmiin ja luomaan työpaikasta parempi paikka jokaiselle työntekijälle. Hyvinvoiva työyhteisö näkyy ja kuuluu ja heijastuu myös parempaan tuottavuuteen. Samoin pahoinvoiva työilmapiiri näkyy myös ulospäin asiakkaille ja sidosryhmille ja tuottavuuden laskuna. Työpaikkakyselyn toteuttaminen voi siis tuottaa itsensä takaisin monin kerroin.

alt

Hybridityön ja etätyön haasteet

Etätyö sekä niin kutsuttu hybridityö on yleistynyt viimeisinä vuosina valtavasti. Etätyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään kokonaan toisaalla kuin konttorilla, esimerkiksi kotoa käsin tehtävä työ. Hybridityöllä tarkoitetaan etätyön ja työpaikalla läsnäolevan työnteon yhdistämistä. Hybridi- ja etätyön lisääntyminen on tuonut työpaikoille omia haasteita.

Henkilöstökyselyt asettuvat tällöin arvoon arvaamattomaan. Työntekijöillä voi jopa olla ahdistuneisuutta liittyen hybridityöhön. Kyselyllä voidaan selvittää myös valmiuksia hybridityöhön siirtymiseen. Kyselyllä yritys saa arvokasta tietoa työntekijöiden hyvinvoinnista. Tulosten perusteella voidaan kehittää yritystä parempaan suuntaan. Selvitetään millaiset työnteon tavat henkilöstöllesi sopivat parhaiten.

alt

Toteuta henkilöstökysely, kuten työhyvinvointikysely!

Liidimedian henkilöstökyselyiden avulla pystymme toteuttamaan kattavat työhyvinvointimittaukset.

Tämä onnistuu yksittäisenä kyselynä tai jatkuvalla sopimuksella, jolloin mitataan työhyvinvointia useamman kerran vuodessa. Tällöin kannattaa käyttää lyhyempiä kyselyitä, jotta vastaaminen ei tunnu puuduttavalta eikä työntekijälle jää fiilistä, että kyselyitä tehdään turhaan. Kerran vuodessa on hyvä toteuttaa laajempi työpaikka-analyysi.

Tärkeää on suunnitella kyselypohja huolella, jotta vastauksista voidaan jalostaa selkeitä tuloksia ja pystytään käyttämään dataa työ-ympäristön parantamiseen.

Selvitä työyhteisön ilmapiiriä ja työntekijöiden hyvinvointia keskeisillä mittareilla meidän henkilöstökyselyratkaisuidemme avulla.

Ratkaisumme avulla voimme kartoittaa henkilöstönne työkykyä ja jaksamista ja pystytään tunnistamaan olennaiset kehityskohteet.

Modernin kyselytyökalun avulla toteutamme teidän henkilöstölle räätälöidyn henkilöstökyselyn käden käänteessä. Saatte luotettavaa dataa päätöksenteon tueksi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous henkilöstökyselyratkaisuistamme.

Tiedon avulla tukea liiketoiminnan parantamiseen.

Toteutamme henkilöstökyselyitä Suomessa ja monissa muissa maissa, joten kansainväliset projektit onnistuvat meiltä myös.

Ota yhteyttä!