Gallupit ja mielipidemittaukset

Toteutetaan mielipidemittaus! Toteutamme monenlaisia mielipidemittauksia ja gallupeita. Käytämme mittauksiin omia kuluttajapaneeleita. Ne tarjoavat kattavan ja monipuolisen, edustavan ja laadunvarmistetun vastaajaotannan.

Ota yhteyttä!
alt

Gallupien ja mielipidemittausten toteutus

Selvitä kansan näkemys toteuttamillamme satunnaisotannan Gallup-mielipidemittauksilla puolueettomasti.

Kattavien kuluttajapaneeliemme avulla saat edustavan näkemyksen kansalaisten mielipiteistä monenlaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Meiltä onnistuvat niin yksittäiset mielipidemittaukset, gallupit, kuten myös jatkuvana toteutettavat kannatusmittaukset.

Ota yhteyttä!

Millainen on hyvin suunniteltu mielipidemittaus?

Hyvin suunniteltu mielipidemittaus on suunniteltu huolella ilman johdattelua, pyrkien tasapainoisuuteen. Vastaajajoukko on valittu huolellisesti satunnaisotannalla niin, että se antaa edustavan kuvan tutkittavan kohderyhmän mielipiteistä.

Tutkimuksen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin, jotta tutkimus antaa laadukkaan ja edustavan lopputuloksen:

  • Vastaavatko kysymykset todellisuutta tutkittavan aiheen osalta?
  • Onko kysymykset tulkittavaksi oikealla tavalla vastaajien toimesta? Kuten tutkimuksen laatija on tarkoittanut.
  • Onko vastausvaihtoehdot selkeitä, jotta ei tule väärinymmärryksiä?

Miten saadaan hyvä otoksen edustavuus?

Laadukkaan tutkimuksen suunnittelun lisäksi on tärkeää, että kyselyn vastauksiin voidaan luottaa.

Meidän omissa kuluttajapaneeleissamme laadun valvonta on kaiken keskiössä. Huolehdimme, että kuluttajapaneelimme tarjoaa laadukkaan edustavuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden.

Kasvatamme paneeleitamme jatkuvasti ja haemme siihen monipuolista kohdeyleisöä jäseniksi. Näin voidaan taata mahdollisimman edustava ja monipuolinen kuluttajapaneeli. Seuraamme säännöllisesti paneelien jäsenten osallistumista ja sitoutumista paneeliimme. Paneelimme on erittäin aktiivinen. Ohjeistamme panelisteja vastaamaan tutkimuksiin totuudenmukaisesti.

Mielipidemittaus ja gallupin toteutus kuluttajapaneelien avulla

Toteutamme luotettavasti ja tehokkaasti mielipidemittaukset ja kaikenlaiset nettigallupit. Omat panelistimäärältään merkittävät kuluttajapaneelimme antavat kattavan kuvan kansalaisten mielipiteistä eri kohderyhmissä. Meiltä saatte mitattavaa dataa, joka esitetään selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Ota yhteyttä niin toteutetaan mielipidemittaus! Toteutetaan mielipidemittaus nopeasti, mutta laadukkaasti - kustannustehokkaasti nettipaneeliemme aktiivisten jäsenien avulla.

Ota yhteyttä!