Markkinatutkimus: Kilpailijoita edellä tai uutta liiketoimintaa

Tarjoamme markkinatutkimuksen palveluita ketterästi ja monipuolisesti. Laadukkaan online-paneeliemme avulla saat oikeat vastaajat tutkimukseesi kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä!
alt

Hyödynnä markkinatutkimuksen ratkaisujamme

Hyödyntämällä markkinatutkimusten palveluitamme mitään ei jätetä arvailujen varaan. Markkinatutkimus on työkalu, joka antaa kattavan kuvan markkinoiden tilasta, kilpailijoista, asiakkaista ja brändistä. Se auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja kasvattamaan yritystäsi oikeaan suuntaan.

Ota yhteyttä!

Mitä on markkinatutkimus?

Markkina tarkoittaa järjestelyä, missä ostaja ja myyjä kohtaavat palvelun tai tavaran vaihtamiseksi rahaan. Tutkimus tarkoittaa johdonmukaista tekoa tietyn asian selvittämiseen. Markkinatutkimuksella tutkitaan markkinaa monenlaisten asioiden selvittämiseksi.

Markkinatutkimus on menettely, jossa kerätään, analysoidaan ja tulkitaan tietoa markkinoista ja niiden osapuolista, jotta voimme ymmärtää kuluttajien tarpeita, ennustaa trendejä ja tehdä päätöksiä markkinointistrategioiden suhteen.

Markkinatutkimuksen avulla pysyt ajan tasalla tilanteesta markkinoilla. Saat tärkeää tietoa asiakkaistasi eli kohderyhmäsi päätöksenteosta. Saat arvokasta tietoa trendeistä, mieltymyksistä ja kilpailijoistasi.

Yksinkertaistettuna markkinatutkimus on kysely, jonka tulokset antavat dataa minkä perusteella pystytään jakamaan ideat sekä resurssit oikeisiin kohteisiin.

Tutkimuksella voidaan saada arvokasta tietoa markkinoiden tilasta ja voidaan tuntea asiakkaat paremmin. Markkinatutkimuksella pystytään selvittämään, mitä asiakas haluaa tai tarvitsee? Asiakkaan mielipide merkitsee todella paljon.

Tärkeimpiä käyttökohteita markkinatutkimukselle on päätöksenteon prosessien tehostus, riskien rajaus ja niiden minimointi, ajankohtaisen ja luotettavan tiedon hankkiminen asiakkailta sekä uusien markkinamahdollisuuksien selvittäminen.

Tutkimuksen kohteet ja tarkoitus: syvempää ymmärrystä markkinatutkimuksen tärkeydestä

Mitä ongelmaa tutkimuksella yritetään ratkaista ja mikä tavoite tutkimuksella on? Ennen tutkimusprosessin aloitusta on tärkeä ymmärtää, mitä ollaan tutkimassa ja miksi.

Määritellään ongelma ja tavoite. Kohdennetaan tutkimus oikealle yleisölle. Varmistetaan että kysymykset ovat relevantteja, jotta tutkimustuloksista tulee paikkaansapitäviä. Hyvin toteutettu markkinatutkimus antaa hyödylliset tulokset, jotka ovat sovellettavissa aitoihin tilanteisiin päätöksenteon tueksi.

Tehokas tiedonkeruu: Hyödynnä meidän kuluttajapaneeleita ja niiden voimaa markkinatutkimuksessa

Meidän tiedonkeruumenetelmänä on online-tutkimukset omissa kuluttajapaneeleissamme. Olemme kokeneet nettipaneelit laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi toteuttaa kyselytutkimuksia. Yleisiä markkinatutkimuksen toteutuskeinoja ovat myös puhelinhaastattelut, kirje, tekstiviesti-kyselyt, ja verkkotapaamiset ja kasvotusten tapahtuva haastattelu sekä tabletilla osallistuminen esimerkiksi myymälässä.

Huolellinen tutkimuksen toteutus takaa luotettavat tulokset.

Jotta markkinatutkimus antaa luotettavan tuloksen, on tärkeää varmistaa että kysymykset on aseteltu oikein ja että vastaajien otanta on tarpeeksi kattava ja satunnainen.

Vastausten laadukkuus eli korkea reliabiliteetti on tärkeää. Kun kiinnitetään tähän huomiota ja käytetään tutkimusammattilaista kyselyn toteutuksen tukena, tutkimustuloksiin voidaan luottaa ja tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteon perustana.

Markkinatutkimuksen ammattilaiset: valitse ketterä kumppani tutkimusprojekteihisi

Suomessa markkinatutkimuksia toteuttavat esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja markkinatutkimusalan yritykset, kuten Liidimedian tutkimuspalvelut. Myös nämä yritykset voivat hyödyntää Liidimedian markkinatutkimuspalveluita ja hyötyä dataa markkinatutkimuksen ammattilaiselle palveluistamme.

Markkinatutkimuksen avulla voidaan tehdä kartoitus ja hommata hyvä perusymmärrys kilpailijoista ja asiakkaistasi.

alt

Markkinatutkimuksen toteutus

Tarvisetko apua markkinatutkimuksen toteutukseen ja oikean kohderyhmän vastaajien tavoittamiseen?

Liidimedia toteuttaa markkinatutkimukset ja saat meiltä myös vastaajat tutkimukseesi monenlaisissa kohderyhmissä.

Autamme myös yrityksiä markkinatutkimusten ratkaisuillamme yrityksen onnistuneisiin laajenemissuunnitelmiin maailmalle. Meillä on omat kuluttajapaneelit jo useissa eri maissa.

Myös rajatun kohdeyleisön tutkimukset onnistuvat meidän ja niin halutessanne, kattavan kansainvälisen verkostomme avulla.

Ota yhteyttä!